Vaizdai

Pradžia
Mano vaizdai ({{totalCount()}})

Rasta rezultatų: 8775
Algimanto apygardos Audros būrio partizanai Motiejus Paškonis-Don Kichotas (kairėje) ir Juozas Paškonis-Ąžuolas Iki 1950-01-15 Nuotrauka Fondo Nr. K-30, apyrašo Nr. 1, bylos Nr. 534, lapo Nr. 27-2. Kęstučio apygardos [Vaidoto rinktinės] partizanai Iki 1952-07-22 Nuotrauka, įklijuota rašytinėje byloje Fondo Nr. K-1, apyrašo Nr. 58, bylos Nr. P-18891, tomo nr. 10, lapo Nr. 100-02. Prisikėlimo apygardos Povilo Lukšio rintktinės partizanai Iki 1952-04 Nuotrauka Fondo Nr. K-1, apyrašo Nr. 58, bylos Nr. 27141/3, tomo nr. 2, lapo Nr. 532-13. Algimanto apygardos Audros būrio nariai Motiejus Paškonis-Don Kichotas (dešinėje) ir Juozas Paškonis-Ąžuolas (kairėje) Iki 1950-01-15 Nuotrauka Fondo Nr. K-30, apyrašo Nr. 1, bylos Nr. 534, lapo Nr. 27-3. Kęstučio apygardos [Vaidoto rinktinės] partizanai Iki 1952-07-22 Nuotrauka, įklijuota rašytinėje byloje Fondo Nr. K-1, apyrašo Nr. 58, bylos Nr. P-18891, tomo nr. 10, lapo Nr. 100-3. Prisikėlimo apygardos Povilo Lukšio rintktinės partizanai Iki 1952-04 Nuotrauka Fondo Nr. K-1, apyrašo Nr. 58, bylos Nr. 27141/3, tomo nr. 2, lapo Nr. 532-14. Kęstučio apygardos [Vaidoto rinktinės] partizanai Iki 1952-11-17 Nuotrauka, įklijuota rašytinėje byloje Fondo Nr. K-1, apyrašo Nr. 58, bylos Nr. P-18891, tomo nr. 10, lapo Nr. 100-4. Prisikėlimo apygardos Povilo Lukšio rintktinės partizanai Iki 1952-04 Nuotrauka Fondo Nr. K-1, apyrašo Nr. 58, bylos Nr. 27141/3, tomo nr. 2, lapo Nr. 532-15. Pranciškus Adomavičius, jūreivis, 1955 m. iššokęs iš žvejybos laivo ir pabėgęs (nuplaukęs) į Daniją Iki 1955-04-25 Nuotrauka Fondo Nr. K-1, apyrašo Nr. 58, bylos Nr. P-19309, lapo Nr. 9-2. Kęstučio apygardos [Vaidoto rinktinės] partizanai Iki 1952-11-17 Nuotrauka, įklijuota rašytinėje byloje Fondo Nr. K-1, apyrašo Nr. 58, bylos Nr. P-18891, tomo nr. 10, lapo Nr. 100-5.