Vaizdai

Pradžia
Mano vaizdai ({{totalCount()}})

Marija Kaplan Sergejevna, g. 1919 m.

Iki 1946-08-24 Nuotrauka, įklijuota rašytinėje byloje
Tema: 05. Lietuva nacistinės Vokietijos okupacijos metais (1941–1944 m.), 09. Holokaustas ir kitos nacistinės represijos (1939–1945 m.), 32. Tautinės mažumos
Iki karo gyveno Kaune, Viniaus g. 18-3. 1944 m. liepos 12 d. iš Kauno geto su vyru ir sūnum išvežta į Štuthofo konclagerį. Vyras ir sūnus žuvo. Atėjus Raudonajai armijai, 1945 m. sausio mėn. ptikrinta filtravimo punkte Frankfurte. Dirbo "Maršako" ūkyje. 1945 m. rugsėjo 22 d. grįžo į Kauną. Nuotrauka įklijuota patikrinimo anketoje, užpildytoje MVD filtravimo punkte Vilniuje 1946 m. rugpjūčio 24 d.
Autorius
Nenustatyta
Įvykio vieta
Nenustatyta
Dokumento apimtis (dydis (cm), trukmė)
4,5 x 6
Fondo Nr.
K-1
Apyrašo Nr.
59
Bylos Nr.
16636
Lapų Nr.
1