Vaizdai

Pradžia
Mano vaizdai ({{totalCount()}})

Kęstučio apygardos [Vaidoto rinktinės] partizanai

Iki 1952-07-22 Nuotrauka, įklijuota rašytinėje byloje
Tema: 12. Antisovietinis pasipriešinimas Lietuvoje (1940–1941, 1944–1956 m.)
Pagal pažymėtus nuotraukoje numerius: 1. Kęstučio apygardos Vaidoto rinktinės Jaunučio kuopos narys Juozas Kačiušis, Simo-Piršlys, Vitka (g. 1908 m.-suimtas 1952-11-17), 2. [Dubysos tėvūnijos vadas Jonas Petraitis, Jono]-Našlys, (kitur-Našlaitis), žuvo 1952-07-22, 3. Kęstučio apygardos Vaidoto rinktinės Jaunučio kuopos vadas Aleksas Laucius, Stasio-Paukštis, g. 1913 m. (žuvo 1952-07-22), kiti asmenys nenustatyti. Nuotrauka paimta Kęstučio apygardos Vaidoto rinktinės Jaunučio kuopos narių Juozo Kačiušio, Simo-Piršlio, Vitkos, g. 1908 m., Onos Kačiušienės, Jono-Piršlienės, Svočios, g. 1910 m. suėmimo metu 1952-11-17 Raseinių r. Plauginių miške. Jaunučio kuopa veikė Raseinių r., dalyje Tytuvėnų r.
Autorius
Nenustatyta
Įvykio vieta
[Raseinių, Tytuvėnų r.]
Dokumento apimtis (dydis (cm), trukmė)
6 x 4,5
Fondo Nr.
K-1
Apyrašo Nr.
58
Bylos Nr.
P-18891
Bylos tomo Nr.
10
Lapų Nr.
100-3
Pastabos
tif