Vaizdai

Pradžia
Mano vaizdai ({{totalCount()}})

Kęstučio apygardos [Vaidoto rinktinės] partizanai

Iki 1952-11-17 Nuotrauka, įklijuota rašytinėje byloje
Tema: 12. Antisovietinis pasipriešinimas Lietuvoje (1940–1941, 1944–1956 m.)
Asmenys nenustatyti. Nuotrauka paimta Kęstučio apygardos Vaidoto rinktinės Jaunučio kuopos narių Juozo Kačiušio, Simo-Piršlio, Vitkos, g. 1908 m., Onos Kačiušienės, Jono-Piršlienės, Svočios, g. 1910 m. suėmimo metu 1952-11-17 Raseinių r. Plauginių miške. Jaunučio kuopa veikė Raseinių r., dalyje Tytuvėnų r.
Autorius
Nenustatyta
Įvykio vieta
[Raseinių, Tytuvėnų r.]
Dokumento apimtis (dydis (cm), trukmė)
6,5 x 5
Fondo Nr.
K-1
Apyrašo Nr.
58
Bylos Nr.
P-18891
Bylos tomo Nr.
10
Lapų Nr.
100-4
Pastabos
tif