Vaizdai

Pradžia
Mano vaizdai ({{totalCount()}})

Algimanto apygardos Audros būrio nariai Motiejus Paškonis-Don Kichotas (dešinėje) ir Juozas Paškonis-Ąžuolas (kairėje)

Iki 1950-01-15 Nuotrauka
Tema: 12. Antisovietinis pasipriešinimas Lietuvoje (1940–1941, 1944–1956 m.)
Motiejus Paškonis, Cipro, g. 1919 m. Dusetų r., Davainių k., suimtas 1953-04-09. Juozas Paškonis, g. 1924 m. Dusteų r., Davainių k., žuvo 1950-01-15 Valerijos Liesytės namuose, kuriuose slapstėsi kartu su Ona Viliūnaite, Boliaus, g. 1924 (suimta). Audros būrys veikė Dusetų r., kuriam priklausė buvę Antalieptės, Dusetų, Užpalių, Jūžintų valsčiai (K-1, ap. 58, b. 26415/3, t.3, l. 90)
Autorius
Nenustatyta
Įvykio vieta
[Dusetų r.]
Dokumento apimtis (dydis (cm), trukmė)
9 x 5
Fondo Nr.
K-30
Apyrašo Nr.
1
Bylos Nr.
534
Lapų Nr.
27-3