Vaizdai

Pradžia
Mano vaizdai ({{totalCount()}})

Pranciškus Adomavičius, jūreivis, 1955 m. iššokęs iš žvejybos laivo ir pabėgęs (nuplaukęs) į Daniją

Iki 1955-04-25 Nuotrauka
Tema: 13. Neginkluotas antisovietinis pasipriešinimas Lietuvoje (1956–1987 m.)
Pranciškus Adomavičius, Pranciškaus, g. 1931 m.Telšių r. Kalnėnų k., gyv. Klaipėdoje, jūreivis, plaukiant per Zundo sąsiaurį, 1955 m. balandžio 26 naktį iššoko iš tanklaivio ir nuplaukė į Daniją. Danijos spaudoje buvo rašoma, kad žvejys ištraukė iš vandens sąmonės netekusį „rusų jūreivį“, iššokusį iš tanklaivio. Danijos užsienio reikalų ministerijos 1955 m. birželio 14 d. notoje SSRS pasiuntiniui Danijoje rašoma, kad P. Adomavičiaus pageidavimu jam buvo leista išvykti į kitą šalį. Valstybės saugumo komiteto (KGB) prie SSRS Ministrų Tarybos 1-osios vyr. valdybos 1956 m. duomenimis, „Danijos valdžia P. Adomavičių perdavė amerikiečių žvalgybos atstovams Vakarų Vokietijoje, kurie jį panaudojo „Amerikos balso“ radijo laidose“. Jis tuo metu buvo Frankfurte prie Maino. P. Adomavičiaus tėvai ir broliai tardytojams liudijo, kad P. Adomavičius buvo uždaro būdo, mėgo skaityti knygas, nemėgo fizinio darbo, žveju įsidarbino tam, kad užsidirbtų pinigų ir galėtų studijuoti institute. LSSR Aukščiausiojo Teismo 1956 m. gruodžio 13 d. nuosprendžiu „už pabėgimą priešiškais tikslais“ ir ryšius su „amerikiniais valdžios organais Vakarų Vokietijoje“ už akių nuteistas sušaudyti. Nuotrauka konfiskuota 1955-07-13 kratos metu pas A. Adomavičiaus tėvus Telšių r., Kalnėnų k.
Autorius
Nenustatytas
Dokumento apimtis (dydis (cm), trukmė)
11 x 8
Fondo Nr.
K-1
Apyrašo Nr.
58
Bylos Nr.
P-19309
Lapų Nr.
9-2