Vaizdai

Pradžia
Mano vaizdai ({{totalCount()}})

Rasta rezultatų: 8467
Vokiečių persikėlėlių štabo Vilkaviškio m. vadas Villi Kitt Andrejevič, g. 1901 m. Iki 1952-12-01 Fotokopija Fondo Nr. K-1, apyrašo Nr. 58, bylos Nr. 27366/3, tomo nr. 1, lapo Nr. 11-2. Ūkininko Antano Tijūnaičio troba Iki 1949 m. spalio 30 d. Nuotrauka Fondo Nr. K-1, apyrašo Nr. 58, bylos Nr. 42044/3, Stebėjimo byla, lapo Nr. 173-97. Žemaitijos kaimo gyventojos su vaikais [1896–1898 m.] Nuotrauka Fondo Nr. 15808, apyrašo Nr. 1, bylos Nr. 145, lapo Nr. 41. Karo belaisvių lagerio Nr.195 (Vilnius) kalinys Georg Jakubčik Teodoro, g. 1910 m. Iki 1945 Nuotrauka Fondo Nr. K-1, apyrašo Nr. 58, bylos Nr. 26363/3, lapo Nr. 30-1. Partizanas Viktoras Žiogas-Gylys, Danutis, Dunojus, Prisikėlimo apygardos Maironio rinktinės Jono Šukio-Gulbino, Liutauro vadovaujamo partizanų būrio narys Iki 1949 m. spalio 30 d. Nuotrauka Fondo Nr. K-1, apyrašo Nr. 58, bylos Nr. 42044/3, Stebėjimo byla, lapo Nr. 173-98. Klaipėdos aps. gyventojo Martyno Blyžės (Bliesze) šeima Iki 1940 Nuotrauka Fondo Nr. K-1, apyrašo Nr. 58, bylos Nr. P-12894, tomo nr. 1, lapo Nr. 25-1. [Žemaičių apygardos Kardo rinktinės] Jono Eidiejaus-Sakalo partizanų būrio nariai Iki 1951-07 Nuotrauka Fondo Nr. K-1, apyrašo Nr. 58, bylos Nr. 40629/3, Stebėjimo byla, lapo Nr. 85-11-7. Žemaitijos kaimo gyventojo šeima [1896–1898 m.] Nuotrauka Fondo Nr. 15808, apyrašo Nr. 1, bylos Nr. 145, lapo Nr. 42. Adolfas Hitleris (1889-1945), Nacionalsocialistinės vokiečių darbininkų partijos vadas, 1933–1945 – Vokietijos kancleris, nacistinės Vokietijos vadovas Iki 1943-04-20 Spaudinys Fondo Nr. K-1, apyrašo Nr. 58, bylos Nr. 29514/3, tomo nr. 1, lapo Nr. 37. Prisikėlimo apygardos Maironio rinktinės Jono Šukio-Gulbino, Liutauro vadovaujamo būrio partizanai Iki 1949 m. spalio 30 d. Nuotrauka Fondo Nr. K-1, apyrašo Nr. 58, bylos Nr. 42044/3, Stebėjimo byla, lapo Nr. 173-106.