Vaizdai

Pradžia
Mano vaizdai ({{totalCount()}})

Rasta rezultatų: 9431
Vokiečių kariuomenės karys su nuotaka. Iki 1945 Nuotrauka Fondo Nr. K-1, apyrašo Nr. 58, bylos Nr. 2200/3, lapo Nr. 62-18. Algimanto apygardos Kunigaikščio Margio rinktinės Audros būrio partizanai Iki 1953-03-09 Nuotrauka Fondo Nr. K-1, apyrašo Nr. 58, bylos Nr. 26499/3, tomo nr. 2, lapo Nr. 196-13. Vokiečių kariuomenės karys Iki 1945 Nuotrauka Fondo Nr. K-1, apyrašo Nr. 58, bylos Nr. 2200/3, lapo Nr. 62-24. Algimanto apygardos Kunigaikščio Margio rinktinės Audros būrio partizanai Iki 1953-03-09 Nuotrauka Fondo Nr. K-1, apyrašo Nr. 58, bylos Nr. 26499/3, tomo nr. 2, lapo Nr. 196-14. Vokiečių kariuomenės karys Iki 1945 Nuotrauka Fondo Nr. K-1, apyrašo Nr. 58, bylos Nr. 2200/3, lapo Nr. 62-25. Lietuvos kariuomenės vadas, brigados generolas Stasys Raštikis Iki 1940 m. Fotokopija Fondo Nr. K-1, apyrašo Nr. 58, bylos Nr. 11789/3, tomo nr. 1, lapo Nr. 6-1. Kęstučio apygardos Lydžio rinktinės štabo viršininkas Jonas Mocius - Rainys (turėjęs dokumentus Antano Jonaičio vardu, stovi galinėje eilėje) su štabo organizacinio skyriaus viršininku Jonu Žičkum-Viksva, Lydžio rinktinės štabo ryšininke Zose Navickaite Iki 1946-12-31 Nuotrauka Fondo Nr. K-1, apyrašo Nr. 58, bylos Nr. P-18996, lapo Nr. 96-2. Algimanto apygardos Kunigaikščio Margio rinktinės Audros būrio partizanai Iki 1952-04-10 Nuotrauka Fondo Nr. K-1, apyrašo Nr. 58, bylos Nr. 26499/3, tomo nr. 2, lapo Nr. 196-15. Vokiečių kariuomenės karys Iki 1945 Nuotrauka Fondo Nr. K-1, apyrašo Nr. 58, bylos Nr. 2200/3, lapo Nr. 62-27. Lietuvos kariuomenės vadas, brigados generolas Stasys Raštikis Iki 1940 m. Fotokopija Fondo Nr. K-1, apyrašo Nr. 58, bylos Nr. 11789/3, lapo Nr. 6-2.