Vaizdai

Pradžia
Mano vaizdai ({{totalCount()}})

Žemaitijos kaimo gyventojos

[1896–1898 m.] Nuotrauka
Tema: 01. Lietuva Rusijos imperijos sudėtyje (1795–1918 m.)
Autorius
Povilas Višinskis
Įvykio vieta
Šiaulių aps.
Dokumento apimtis (dydis (cm), trukmė)
12x9 cm
Fondo Nr.
15808
Apyrašo Nr.
1
Bylos Nr.
145
Lapų Nr.
45