Vaizdai

Pradžia
Mano vaizdai ({{totalCount()}})

Vokiečių kariuomenės karys

Iki 1945 Nuotrauka
Tema: 05. Lietuva nacistinės Vokietijos okupacijos metais (1941–1944 m.)
Fotonuotrauka, konfiskuota iš valstybės saugumo liaudies komisariato (NKGB) Alytaus aps. skyriaus operatyvinės grupės Seirijų vls. Bestraigiškės miške 1945 m.gruodžio 24 d. nukautų buvusių vokiečių karių Pliagi Vilhelm ir Chareneit Vilhelm.
Autorius
Nenustatyta
Įvykio vieta
Nenustatyta
Dokumento apimtis (dydis (cm), trukmė)
6 x 6
Fondo Nr.
K-1
Apyrašo Nr.
58
Bylos Nr.
2200/3
Lapų Nr.
62-24