Vaizdai

Pradžia
Mano vaizdai ({{totalCount()}})

Algimanto apygardos Kunigaikščio Margio rinktinės Audros būrio partizanai

Iki 1953-03-09 Nuotrauka
Tema: 12. Antisovietinis pasipriešinimas Lietuvoje (1940–1941, 1944–1956 m.)
Asmenys nenustatyti. Nuotrauka 1953-03-09 konfiskuota Dusetų r. Moniškio k. Petro Kuolinio sodybos slėptuvėje, kurioje slapstėsi Audros būrio nariai Romualdas Navickas, Juozo, g. 1929 ir Bolius Sirutis, Zigmo, g. 1929 (abu suimti 1953 m.).
Autorius
Nenustatyta
Įvykio vieta
Nenustatyta
Dokumento apimtis (dydis (cm), trukmė)
9 x 6
Fondo Nr.
K-1
Apyrašo Nr.
58
Bylos Nr.
26499/3
Bylos tomo Nr.
2
Lapų Nr.
196-13
Pastabos
tif