Vaizdai

Pradžia
Mano vaizdai ({{totalCount()}})

Algimanto apygardos Kunigaikščio Margio rinktinės Audros būrio partizanai

Iki 1953-03-09 Nuotrauka
Tema: 12. Antisovietinis pasipriešinimas Lietuvoje (1940–1941, 1944–1956 m.)
Asmenys nenustatyti. Nuotrauka 1953-03-09 konfiskuota Dusetų r. Moniškio k. Petro Kuolinio sodybos slėptuvėje, kurioje slapstėsi Audros būrio nariai Romualdas Navickas, Juozo, g. 1929 ir Bolius Sirutis, Zigmo, g. 1929 (abu suimti 1953-03-09).
Autorius
Nenustatyta
Įvykio vieta
Nenustatyta
Dokumento apimtis (dydis (cm), trukmė)
6 x 9
Fondo Nr.
K-1
Apyrašo Nr.
58
Bylos Nr.
26499/3
Bylos tomo Nr.
2
Lapų Nr.
196-14
Pastabos
tif