Vaizdai

Pradžia
Mano vaizdai ({{totalCount()}})

Algimanto apygardos Kunigaikščio Margio rinktinės Audros būrio partizanai

Iki 1952-04-10 Nuotrauka
Tema: 12. Antisovietinis pasipriešinimas Lietuvoje (1940–1941, 1944–1956 m.)
Viduryje- eilnis būrio narys Stasy Kanapeckas, Jono-Erškėtis, (g. 1926 m.- žuvo 1952-04-10), kiti du nenustatyti. Audros būrys veikė Dusetų r. (buv. Zarasų aps. Antalieptės, Dusetų, Utenos aps. Užpalių ir Rokiškio aps. Jūžintų vls. teritorijos). Būriui Audra vadovavo: Feliksas Stasiškis, Domo-Smūgis (g. 1926 m.-žuvo 1949-12-04), Jonas Abukauskas, Prano-Siaubas, Vytenis, g. 1927 m., legalizavosi 1952-02-07, suimtas, nuteistas.
Autorius
Nenustatyta
Įvykio vieta
Nenustatyta
Dokumento apimtis (dydis (cm), trukmė)
6 x 8,5
Fondo Nr.
K-1
Apyrašo Nr.
58
Bylos Nr.
26499/3
Bylos tomo Nr.
2
Lapų Nr.
196-15
Pastabos
tif