Vaizdai

Pradžia
Mano vaizdai ({{totalCount()}})

Kęstučio apygardos Lydžio rinktinės štabo viršininkas Jonas Mocius - Rainys (turėjęs dokumentus Antano Jonaičio vardu, stovi galinėje eilėje) su štabo organizacinio skyriaus viršininku Jonu Žičkum-Viksva, Lydžio rinktinės štabo ryšininke Zose Navickaite

Iki 1946-12-31 Nuotrauka
Tema: 12. Antisovietinis pasipriešinimas Lietuvoje (1940–1941, 1944–1956 m.)
Kęstučio apygardos Lydžio rinktinės štabo viršininkas Jonas Mocius - Rainys (turėjęs dokumentus Antano Jonaičio vardu, stovi galinėje eilėje) su štabo organizacinio skyriaus viršininku Jonu Žičkum-Viksva, Lydžio rinktinės štabo ryšininke Zose Navickaite-Zita ir jos seserimi Marta Navickaite, broliu Jonu Navicku bei teta Veronika Dobilaityte (asmenų vieta nuotraukoje nenurodyta). J. Mocius-Rainys su J. Žičkum-Viksva 1946 m. užverbavo Eržvilko vls. Čepaičių k. bibliotekos vedėją Z. Navickaitę Lydžio rinktinės štabo ryšininke ryšiams su partizanų būriais, ji slėpė savo namuose ir rėmė maistu Lydžio štabo partizanus - J. Mocių (A. Jonaitį), J. Žičkų, J. Rimšą. Suimta 1946 m. gruodžio 31 d. Vidaus reikalų ministerijos (MVD) kariuomenės Karo Tribunolo 1947 m. nuosprendžiu nuteista 10 metų pataisos darbų lagerio. 1957 m. paleista iš tremties Igarkos m., Krasnojarsko kr.
Autorius
Nenustatyta
Įvykio vieta
[Tauragės aps., Eržvilko vls.]
Dokumento apimtis (dydis (cm), trukmė)
6,5 x 9,5
Fondo Nr.
K-1
Apyrašo Nr.
58
Bylos Nr.
P-18996
Lapų Nr.
96-2