Vaizdai

Pradžia
Mano vaizdai ({{totalCount()}})

Partizanų būrio vadas Juozas Buivydas-Grafas (iš kairės antras) su būrio nariais

Iki 1947-12-26 Nuotrauka
Tema: 12. Antisovietinis pasipriešinimas Lietuvoje (1940–1941, 1944–1956 m.)
Iš kairės: 1. eilinis Juozas Deveikis, Kazio-Karklas, g.1906 m. (suimtas 1948-10-07), 2. būrio vadas Juozas Buivydas-Grafas, 3. būrio vado pavaduotojas Dominykas Zaptoris-Tigras, 4. eilinis Aleksas Giedraitis, Juozo-Geniukas. J. Buivydas, Vlado-Grafas, A. Giedraitis-Geniukas (Genys), Stasys Kunigėnas-Vytenis žuvo karinės-čekistinės operacijos metu 1947-12-26 Švenčionių aps., Saldutiškio vls., Pagaigalio k. Jono Godos, Liudo (suimtas 1948 m.) namuose.
Autorius
Nenustatyta
Įvykio vieta
[Švenčionių aps.]
Dokumento apimtis (dydis (cm), trukmė)
9 x 5,5
Fondo Nr.
K-1
Apyrašo Nr.
58
Bylos Nr.
42733/3
Lapų Nr.
252-4