Vaizdai

Pradžia
Mano vaizdai ({{totalCount()}})

Karo belaisvių lagerio Nr.195 (Vilnius) kalinys Julijus Belke Gustavo, g. 1912 m.

Iki 1945 Nuotrauka
Tema: 05. Lietuva nacistinės Vokietijos okupacijos metais (1941–1944 m.)
J.Belke gimė Pomeranijos sr. Lenkijoje, iki 1939 m. Lenkijos pilietis, vokietis. Balstogės (Belostoko) srities Lomžos rajono žandarmerijoje eilinis žandaras 1941-1944 m. Dalyvavo suimant 27 gyventojus, 400 gyventojų išvežant priverstiniams darbams į Vokietiją. Lietuvos TSR kariuomenės karo tribunolo 1946 m. rugsėjo 28 d. nuosprendžiu pagal pagal TSRS Aukščiausiosios tarybos prezidiumo 1943 m. balandžio 19 d. įsako 2 d. nuteistas 20-čiai metų katorgos darbų.
Autorius
Nenustatyta
Įvykio vieta
Nenustatyta
Dokumento apimtis (dydis (cm), trukmė)
6 x 8,5
Fondo Nr.
K-1
Apyrašo Nr.
58
Bylos Nr.
26363/3
Lapų Nr.
211-4