Vaizdai

Pradžia
Mano vaizdai ({{totalCount()}})

Julijus Belke

Iki 1945 m. Nuotrauka
Tema: 05. Lietuva nacistinės Vokietijos okupacijos metais (1941–1944 m.), 15. Sovietų valdžios represuoti asmenys

J. Belke (g. 1912 m.) vokietis, iki 1939 m. gyveno Lenkijoje, Pomeranijoje. Prasidėjus Antrajam pasauliniam karui dirbo Balstogės srities Lomžos žandarmerijoje žandaru. Kalėjo SSRS vidaus reikalų ministerijos (MVD) karo belaisvių lageryje Nr. 195 Vilniuje. Karo tribunolo 1946 m. rugsėjo 28 d. nubaustas 20 m. katorgos darbų. 

Dokumento apimtis (dydis (cm), trukmė)
5,8 x 8,5
Fondo Nr.
K-1
Apyrašo Nr.
58
Bylos Nr.
26363/3
Lapų Nr.
211-7