Vaizdai

Pradžia
Mano vaizdai ({{totalCount()}})

Karo belaisvių lagerio Nr.195 (Vilnius) kalinys Maks Damm Makso, g. 1908 m

Iki 1945 Nuotrauka
Tema: 05. Lietuva nacistinės Vokietijos okupacijos metais (1941–1944 m.)
M.Damm gimė Drezdeno m., vokietis, Vokietijos pilietis. Balstogės (Belostoko) srities Lomžos rajono žandarmerijoje eilinis žandaras 1941-1944. Dalyvavo suimant 20 gyventojų, 500 gyventojų išvežant priverstiniams darbams į Vokietiją. Lietuvos TSR kariuomenės karo tribunolo 1946 m. rugsėjo 28 d. nuosprendžiu pagal pagal TSRS Aukščiausiosios tarybos prezidiumo 1943 m. balandžio 19 d. įsako 2 d. nuteistas 20-čiai metų katorgos darbų. TSRS Aukščiausiojo teismo baudžiamųjų bylų kolegijos 1953-12-28 nutartimi, anksčiau atlikto bausmės laiko iš TSRS MVD lagerio Nr.476 1953-12-29 perduotas VDR vidaus reikalų sekretoriato atstovui Frankfurte prie Oderio.
Autorius
Nenustatyta
Įvykio vieta
Nenustatyta
Dokumento apimtis (dydis (cm), trukmė)
8,5 x 5,5
Fondo Nr.
K-1
Apyrašo Nr.
58
Bylos Nr.
26363/3
Lapų Nr.
211-38