Vaizdai

Pradžia
Mano vaizdai ({{totalCount()}})

Algimanto apygardos Žaliosios rinktinės vado Valo būrio kuopos vadas Stasys Simonaitis-Gorkis

Iki 1945 Fotokopija
Tema: 12. Antisovietinis pasipriešinimas Lietuvoje (1940–1941, 1944–1956 m.)
Vytauto Česnakavičiaus, Baltramiejaus-Valo, Daujoto (1924-1949-03-18) būrio kuopos vadas Stasys Simonaitis, Antano-Gorkis žuvo 1947-07-12 Panevėžio aps., Smilgių vls. Partizanų rėmėjas Petras Čarna, gyv. Panevėžio aps., Rozalimo vls., Gačionų k., 1947 m. pavasarį perfotografavo S.Simonaičio nuotrauką, kurią 1944-1945 m. jam davė jo motina.
Autorius
Nenustatyta
Įvykio vieta
Nenustatyta
Dokumento apimtis (dydis (cm), trukmė)
6 x 9
Fondo Nr.
K-1
Apyrašo Nr.
58
Bylos Nr.
41458/3
Bylos priedas
Priedas prie bylos
Lapų Nr.
3-27