Vaizdai

Pradžia
Mano vaizdai ({{totalCount()}})

[Žemaičių apygardos Kardo rinktinės] Jono Eidiejaus-Sakalo partizanų būrio nariai

Iki 1951-07 Nuotrauka
Tema: 12. Antisovietinis pasipriešinimas Lietuvoje (1940–1941, 1944–1956 m.)
Sėdi iš kairės: 1. Valys Paulauskas, Juozo-Margis, g. 1923, 2. nenustatytas, 3. grupės vadas slap. Bočalis, 4. Baužys. Stovi iš dešinės: 1. Kazys Drasutis, Kazio - Pilėnas, kiti asmenys nenustatyti.Nuotrauką K. Drasutis padovanojo Tadui Savickui 1951-07 miške, Salantų r., Šatraminių k., prie rėmėjo Silvestro Gedrimo ūkio. Nuotrauka paimta kartu su kitomis nuotraukomis, sudėtomis į užrašų knygutę-albumą Skuodo r. Gesalų k. Adelės Bučienės daržinėje įrengtoje slėptuvėje MGB Sedos r. skyriui vykdant karinę-čekistinę operaciją 1952-02-19. Buvo suimti slėptuvėje Tadas Savickas, Tado-Kapitonas, (g. 1928 m. - sušaudytas 1952-08-15 Karo tribunolo nuosprendžiu; jam priklausė nuotraukos), Martynas Kalvis, Martyno-Barzda, (g. 1928 m.- sušaudytas 1952-08-15 Karo tribunolo nuosprendžiu), Valys Čiunka-Dragūnas, g. 1929 m. nusišovė slėptuvėje. Jono Eidiejaus, Igno-Sakalo (g. 1920 m. - žuvo 1952-01-09) būrys veikė Skuodo, Salantų r.
Autorius
Nenustatyta
Įvykio vieta
[Salantų r., Skuodo r.]
Dokumento apimtis (dydis (cm), trukmė)
8,5 x 6
Fondo Nr.
K-1
Apyrašo Nr.
58
Bylos Nr.
40629/3
Bylos priedas
Stebėjimo byla
Lapų Nr.
85-18-14