Vaizdai

Pradžia
Mano vaizdai ({{totalCount()}})

Lietuvos geležinkelių policijos viršininkas Dimitrijus Katasiūnas su šeima

Iki 1926 m. Nuotrauka
Tema: 02. Lietuvos Respublika tarpukariu (1918–1940 m.), 15. Sovietų valdžios represuoti asmenys

D. Katasiūnas (1895–1942) 1919–1920 m. tarnavo generolo N. Judeničiaus vadovaujamoje Rusijos Baltųjų armijoje, 1920–1924 m. – Lietuvos kariuomenėje, dalyvavo kovose su Lenkija. 1924–1926 m. buvo Vilkaviškio apskrities pasienio apsaugos rajono viršininku, 1926–1929 m. dirbo Telšių apskrities policijoje, 1926–1940 m. buvo Geležinkelių policijos viršininku.  

Dokumento apimtis (dydis (cm), trukmė)
8,7 x 13,5
Fondo Nr.
K-1
Apyrašo Nr.
58
Bylos Nr.
28247/3
Lapų Nr.
69a-19