Vaizdai

Pradžia
Mano vaizdai ({{totalCount()}})

Lietuvos Vidaus reikalų ministerijos valdininkas, geležinkelio policijos viršininkas (1929-1940) Dimitrijus Katasiūnas, Platono (1895-1942)

Iki 1940-09 Nuotrauka
Tema: 02. Lietuvos Respublika tarpukariu (1918–1940 m.), 34. Sovietinis teroras
Tarnavo Judeničiaus armijoj Pskovo sr. 1919-1920, Lietuvos kariuomenėje 1920-1924, dalyvavo operacijose prieš lenkus, pasienio apsaugos rajono viršininkas Vilkaviškio aps. 1924-1926, tarnavo Telšių aps. policijoje 1926-1929.
Autorius
Nenustatyta
Įvykio vieta
Nenustatyta
Dokumento apimtis (dydis (cm), trukmė)
8,3 x 13,5
Fondo Nr.
K-1
Apyrašo Nr.
58
Bylos Nr.
28247/3
Lapų Nr.
69a-21