Vaizdai

Pradžia
Mano vaizdai ({{totalCount()}})

Panevėžio apskrities Vadoklių valsčiaus liaudies gynėjai (stribai)

Ne vėliau kaip 1948 m. Fotokopija
Tema: 03. Lietuva SSRS okupacijos metais (1940–1990 m.), 18. NKVD-MVD, NKGB-MGB-KGB darbuotojai, stribai, agentai

Stribai A. Voroncovas (žuvo 1948 m.), P. Kaminskas, Antanas Tubis (vieta nuotraukoje nenustatyta).  

Nuotraukų, atrinktų leidiniui „Liaudies gynėjų žodis“, fotokopijos. Antraštė parašyta pagal leidinyje „Liaudies gynėjų žodis“ pateiktą informaciją.

Fotokopija publikuota straipsnių rinkinyje „Liaudies gynėjų žodis“: Partijos istorijos institutas prie LKP CK – Marksizmo-leninizmo instituto prie TSKP CK filialas, atsakingas redaktorius Juozas Jermalavičius, sudarytojas A. Rimkus. Vilnius, leidykla „Mintis“, 1987 m., p. 137.   

Įvykio vieta
[Panevėžios aps., Vadoklių vls.]
Dokumento apimtis (dydis (cm), trukmė)
13,5x11
Fondo Nr.
K-1
Apyrašo Nr.
B/n-1
Bylos Nr.
90
Lapų Nr.
17-19