Vaizdai

Pradžia
Mano vaizdai ({{totalCount()}})

Marija Kaplan

Ne vėliau kaip 1946 m. rugpjūčio 24 d. Nuotrauka, įklijuota rašytinėje byloje
Tema: 03. Lietuva SSRS okupacijos metais (1940–1990 m.), 09. Holokaustas ir kitos nacistinės represijos (1939–1945 m.), 32. Tautinės mažumos

M. Kaplan (g. 1919 m.) gyveno Kaune. Karui prasidėjus buvo įkalinta Kauno gete, iš kur 1944 m. liepos 12 d. su vyru ir sūnumi buvo išvežta į Štuthofo koncentracijos lagerį. Vyras ir sūnus žuvo lageryje. Lagerį užėmus Raudonajai armijai, M. Kaplan 1945 m. sausio mėn. buvo tikrinta SSRS NKVD filtravimo punkte Frankfurte. 1945 m. rugsėjo 22 d. grįžo į Kauną.

Nuotrauka įklijuota patikrinimo anketoje, 1946 m. rugpjūčio 24 d. užpildytoje SSRS MVD filtravimo punkte Vilniuje.  

Dokumento apimtis (dydis (cm), trukmė)
4,5 x 6
Fondo Nr.
K-1
Apyrašo Nr.
59
Bylos Nr.
16636
Lapų Nr.
1