Naujienos

Pradžia
Mano vaizdai ({{totalCount()}})

Pristatome tremtinės, Sibire sukurto maldynėlio „Marija, gelbėk mus“ autorės Adelės Dirsytės Lietuvos Respublikos...

2021-10-15

A. Dirsytė (1909–1955) aktyvi Lietuvių katalikių moterų draugijos, Ateitininkų federacijos veikėja, mokytoja, religinės poezijos kūrėja. 1946 m. kovo 6 d., apkaltinus antisovietine veikla, buvo suimta (kartu su 10 žmonių grupe), nubausta 10 m....

Lietuvos ypatingojo archyvo saugomas dokumentas pripažintas nacionalinės reikšmės dokumentinio paveldo objektu ir...

2021-10-12

Į registrą įrašytas atvirukas-sveikinimas Šv. Velykų proga ant beržo tošies, kurį 1956 m. pagamino Anatalija Grinevičiūtė, kalėjusi Intos pataisos darbų lagerio moterų stovykloje. Atvirukas Šv. Velykų proga buvo siųstas Intos pataisos darbų...

„Nėra negalima, kad ir aš nepavirsčiau mūsų tėviškės kruvinos žemės dulkėmis“

„Nėra negalima, kad ir aš nepavirsčiau mūsų tėviškės kruvinos žemės dulkėmis“

2021-08-09

Virtuali paroda, skirta Juozo Lukšos-Daumanto 100-osioms gimimo metinėms

Bendradarbiavimas su Garliavos Juozo Lukšos gimnazija

2021-07-01

Minint Juozo Lukšos-Daumanto metus, Lietuvos ypatingojo archyvo atstovai apsilankė Garliavos Juozo Lukšos gimnazijoje, kurios muziejuje saugomi unikalūs Juozo Lukšos-Daumanto rašyti laiškai, nuotraukų albumai, kiti dokumentai, daiktai ir...

Virtuali paroda „Be kaltės pasmerkti. Žudynės Rainių miškelyje.“

Virtuali paroda „Be kaltės pasmerkti. Žudynės Rainių miškelyje.“

2021-06-25

2021 m. birželio 25 d. minėsime vieno sunkiausių sovietinio režimo nusikaltimų – masinių žudynių Rainių miškelyje 80-ąsias metines. Pažymint sovietų teroro aukų atminimą, Lietuvos ypatingasis archyvas parengė virtualią parodą, kurioje pristato...

Virtuali paroda „Juodasis birželis: Lietuvos gyventojų trėmimas 1941 m. birželio 14–18 d.ׅ“

Virtuali paroda „Juodasis birželis: Lietuvos gyventojų trėmimas 1941 m. birželio 14–18 d.ׅ“

2021-06-14

Minint „juodojo birželio“ – Lietuvos gyventojų 1941 m. birželio 14–18 d. trėmimo – metines, Lietuvos ypatingasis archyvas parengė virtualią parodą

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10