Naujienos

Pradžia
Mano vaizdai ({{totalCount()}})

Sveiki sulaukę Šv. Velykų!

2022-04-16

Partizanų rėmėjų Rimdeikos (slap.), Kuosos (slap.), Sanitarės (slap.), Saugumiečio (slap.) ir Atžalos (slap.) sveikinimas partizanams Šv. Velykų proga.

Dokumentas iš Prisikėlimo apygardos Maironio rinktinės štabo archyvo, 1994 m. liepos 23 d. rasto Kėdainių r.

https://lyavaizdai.archyvai.lt/vaizdai/3/doc4879