Vaizdai

Pradžia
Mano vaizdai ({{totalCount()}})

Rasta rezultatų: 9539
Vytauto apygardos Lokio rinktinės Vyties kuopos partizanė Irena Pupelienė (kairėje) Iki 1953-09-23 Nuotrauka, įklijuota rašytinėje byloje Fondo Nr. K-1, apyrašo Nr. 58, bylos Nr. 34139/3, tomo nr. 5, lapo Nr. 27-2. Nacistinės Vokietijos pareigūnas su moterimi Iki 1944-10 Nuotrauka Fondo Nr. K-1, apyrašo Nr. 58, bylos Nr. 27386/3, lapo Nr. 99-2. Kaimo dainininkė Marijona Bajorūnaitė iš Valdeikių sodžiaus prie verpimo ratelio [1896–1898 m.] Nuotrauka Fondo Nr. 15808, apyrašo Nr. 1, bylos Nr. 145, lapo Nr. 19. Prisikėlimo apygardos Maironio rinktinės Jono Šukio-Gulbino, Liutauro būrio partizanas Antanas Žiogas Iki 1950-05-14 Nuotrauka Fondo Nr. K-1, apyrašo Nr. 58, bylos Nr. 26712/3, tomo nr. 6, lapo Nr. 200-4. Kėdainių m. gimnazijų antisovietinės jaunimo organizacijos nariai Iki 1948-03-08 Nuotrauka Fondo Nr. K-1, apyrašo Nr. 58, bylos Nr. 43825/3, tomo nr. 3, lapo Nr. 318-8. Nacistinės Vokietijos pareigūnas su moterimi Iki 1944-10 Nuotrauka Fondo Nr. K-1, apyrašo Nr. 58, bylos Nr. 27386/3, lapo Nr. 99-3. Lietuvos partizanė Ada (Adelija) Lupeikaitė Iki 1949-11-29 Nuotrauka Fondo Nr. K-1, apyrašo Nr. 58, bylos Nr. 43743/3, tomo nr. 2, lapo Nr. 414-3. Vyras, grojantis armonika [1896–1898 m.] Nuotrauka Fondo Nr. 15808, apyrašo Nr. 1, bylos Nr. 145, lapo Nr. 20. Prisikėlimo apygardos Maironio rinktinės Jono Šukio-Gulbino, Liutauro būrio partizanas Henrikas Mickevičius-Laisvūnas Iki 1950-07-30 Nuotrauka Fondo Nr. K-1, apyrašo Nr. 58, bylos Nr. 26712/3, tomo nr. 6, lapo Nr. 200-6. Kėdainių m. gimnazijų antisovietinės jaunimo organizacijos nariai Iki 1948-03-08 Nuotrauka Fondo Nr. K-1, apyrašo Nr. 58, bylos Nr. 43825/3, tomo nr. 3, lapo Nr. 318-9.