Vaizdai

Pradžia
Mano vaizdai ({{totalCount()}})

Rasta rezultatų: 9321
Partizanas Viktoras Žiogas-Gylys, Danutis, Dunojus, Prisikėlimo apygardos Maironio rinktinės Jono Šukio-Gulbino, Liutauro vadovaujamo partizanų būrio narys Iki 1949 m. spalio 30 d. Nuotrauka Fondo Nr. K-1, apyrašo Nr. 58, bylos Nr. 42044/3, Stebėjimo byla, lapo Nr. 173-98. Klaipėdos aps. gyventojo Martyno Blyžės (Bliesze) šeima Iki 1940 Nuotrauka Fondo Nr. K-1, apyrašo Nr. 58, bylos Nr. P-12894, tomo nr. 1, lapo Nr. 25-1. Žemaitijos kaimo gyventojo šeima [1896–1898 m.] Nuotrauka Fondo Nr. 15808, apyrašo Nr. 1, bylos Nr. 145, lapo Nr. 42. Adolfas Hitleris (1889-1945), Nacionalsocialistinės vokiečių darbininkų partijos vadas, 1933–1945 – Vokietijos kancleris, nacistinės Vokietijos vadovas Iki 1943-04-20 Spaudinys Fondo Nr. K-1, apyrašo Nr. 58, bylos Nr. 29514/3, tomo nr. 1, lapo Nr. 37. Prisikėlimo apygardos Maironio rinktinės Jono Šukio-Gulbino, Liutauro vadovaujamo būrio partizanai Iki 1949 m. spalio 30 d. Nuotrauka Fondo Nr. K-1, apyrašo Nr. 58, bylos Nr. 42044/3, Stebėjimo byla, lapo Nr. 173-106. [Žemaičių apygardos Kardo rinktinės] Jono Eidiejaus-Sakalo partizanų būrio nariai Iki 1951-07 Nuotrauka Fondo Nr. K-1, apyrašo Nr. 58, bylos Nr. 40629/3, Stebėjimo byla, lapo Nr. 85-12-8. Žemaitijos kaimo gyventojai [1896–1898 m.] Nuotrauka Fondo Nr. 15808, apyrašo Nr. 1, bylos Nr. 145, lapo Nr. 43. Gustav Gofman su dviem moterimis Iki 1945 m. Nuotrauka Fondo Nr. K-1, apyrašo Nr. 58, bylos Nr. 26363/3, lapo Nr. 106-12. Lietuvos kariuomenės vadas, brigados generolas Stasys Raštikis susitikime su Latvijos karine vadovybe Iki 1939-05-22 Spaudinys Fondo Nr. K-1, apyrašo Nr. 58, bylos Nr. 29514/3, tomo nr. 1, lapo Nr. 42. [Žemaičių apygardos Kardo rinktinės] Jono Eidiejaus-Sakalo partizanų būrio nariai Iki 1951-07 Nuotrauka Fondo Nr. K-1, apyrašo Nr. 58, bylos Nr. 40629/3, Stebėjimo byla, lapo Nr. 85-14-10.