Vaizdai

Pradžia
Mano vaizdai ({{totalCount()}})

Rasta rezultatų: 9321
[Žemaičių apygardos Kardo rinktinės] Jono Eidiejaus-Sakalo partizanų būrio nariai Iki 1951-07 Nuotrauka Fondo Nr. K-1, apyrašo Nr. 58, bylos Nr. 40629/3, Stebėjimo byla, lapo Nr. 85-19-15. Julijus Belke Iki 1945 m. Nuotrauka Fondo Nr. K-1, apyrašo Nr. 58, bylos Nr. 26363/3, lapo Nr. 211-7. Algimanto apygardos Žaliosios rinktinės vado Valo būrio kuopos vadas Stasys Simonaitis-Gorkis Iki 1945 Fotokopija Fondo Nr. K-1, apyrašo Nr. 58, bylos Nr. 41458/3, Priedas prie bylos, lapo Nr. 3-27. [Žemaičių apygardos Kardo rinktinės] Jono Eidiejaus-Sakalo partizanų būrio nariai Iki 1951-07 Nuotrauka Fondo Nr. K-1, apyrašo Nr. 58, bylos Nr. 40629/3, Stebėjimo byla, lapo Nr. 85-20-16. Maks Damm su moterimi, vežimėlyje vežančia vaiką Iki 1945 m. Nuotrauka Fondo Nr. K-1, apyrašo Nr. 58, bylos Nr. 26363/3, lapo Nr. 211-38. Maks Damm su pagyvenusiu vyru ir vaiku Iki 1945 m. Nuotrauka Fondo Nr. K-1, apyrašo Nr. 58, bylos Nr. 26363/3, lapo Nr. 211-45. [Žemaičių apygardos Kardo rinktinės] Jono Eidiejaus-Sakalo partizanų būrio nariai Iki 1951-07 Nuotrauka Fondo Nr. K-1, apyrašo Nr. 58, bylos Nr. 40629/3, Stebėjimo byla, lapo Nr. 85-13-9. Lietuvos geležinkelių policijos viršininkas Dimitrijus Katasiūnas su šeima Iki 1926 m. Nuotrauka Fondo Nr. K-1, apyrašo Nr. 58, bylos Nr. 28247/3, lapo Nr. 69a-19. Panevėžio apskrities Vadoklių valsčiaus liaudies gynėjai (stribai) Ne vėliau kaip 1948 m. Fotokopija Fondo Nr. K-1, apyrašo Nr. B/n-1, bylos Nr. 90, lapo Nr. 17-19. Lietuvos geležinkelių policijos viršininkas Dimitrijus Katasiūnas Iki 1940 m. rugsėjo mėn. Nuotrauka Fondo Nr. K-1, apyrašo Nr. 58, bylos Nr. 28247/3, lapo Nr. 69a-21.